In English

Undersökning av turbulensgradens eventuella inverkan på värmeöverföringstalet för ett spårlindat kamflänsbatteri

Rolf-Eric Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1968.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek