In English

Studium av friktionen vid tvåfasströmning luftvatten i ett horisontellt rör.

Anders Lindholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1968. 14 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123278

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek