In English

Utveckling av apparat för studium av värmeövergång via analogi med massövergång enligt kvicksilvermetoden

Anders Kullendorff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1969. 83 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek