In English

Undersökning av cirkulation i två typer av värmerör

Roger Flodin ; Sven Wird
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1976. 19 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek