In English

En termodynamisk jämförelse mellan kraftvärmeprocesser med och utan mellanöverhettare

Gustaf Angervall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1976. 11 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek