In English

Optimering av anläggning för utvinning av sekundärvärme från Shell Raffinaderi AB, att leverera till närliggande bostadsområde.

Kenth Johansson ; Arnold Älmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1976. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek