In English

Värmeteknisk undersökning av Esseltewell AB:s Wellpappfabrik i Norrahammar

Ingvar Bodin ; Leif Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek