In English

Värmeöverföring i en värmeväxlare för pulverformiga material

Mats Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek