In English

Studium av värmeöverföringen i en ny typ av roterande värmeväxlare för pulverformiga material.

Anders Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1975. 144 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek