In English

Värmeväxling vid tvåfasströmning med vatten och luft

Per Hörnstein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1974. 16 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek