In English

Undersökning av ugns- och spinningsprocess vid stenullsfabrikation

Rolf Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1974. 21 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123251

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek