In English

Värmeöverföringsundersökning vid kylare till ugn 6, Gullhögens Bruk

Bertil Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1973. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123250

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek