In English

Design och utveckling av Samba Porto: Ett portabelt tryckmätningsinstrument för medicinskt bruk

Design and Development of Samba Porto: A Portable Pressure Measurement Device for Medical Use

Mattias Eric Christopher Rask
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12325

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek