In English

Mätningar på en värmeväxlare för pulverformigt material och på en speciellt konstruerad apparat för bestämning av värmeövergångs- och värmeledningstal

Lars-Erik Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1973. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123249

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek