In English

Teoretisk behandling av partikeldynamiken i en ny typ av värmeväxlare för pulverformigt material

Lars-Erik Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1973. 130 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek