In English

Värme- och massöverföring i en tubsats enligt kvicksilvermetoden

Lennart Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1973. 73 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123247

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek