In English

Studium av pulvertransporten genom en ny typ av värmeväxlare för pulverformigt material

Thore Berntsson ; Karl Smedstad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1971. 28 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek