In English

Värme och masstransport i en tubsats enligt kvicksilvermetoden

Peter Kaschner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1971. 80 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123235

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek