In English

Undersökning av strömning jämte anpassning och beräkning av blandningsmodell i avgasreaktor.

Stellan Lindrud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1971. 16 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek