In English

Bestämning av engångstryckfall för vinkelräta rörkrökar vid tvåfasströmning av vatten och ånga.

Inge Nylund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1972. 72 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123233

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek