In English

Dimensioneringsberäkningar för värmeväxlarna i en värmepump.

Berith Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1982. 76 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek