In English

Undersökning av mätmetod för bestämning av värmeövergångstal

Kajs-Marie Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1981. 19 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek