In English

Undersökning av spillvärmepotentialen i energiintensiva brancher inom svensk industri

Marie Berglund ; Eva Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1981. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123227

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek