In English

Undersökning av metanol med varierande vattenhalt som bränsle för produktion av mottryckskraft.

Nils Lindskog ; Kjell Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980. 24 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123225

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek