In English

Spillvärmeåtervinning med värmepump vid Shell Raffinaderi AB i Göteborg

Mats Nytorp ; Bo Rittfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980. 43 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek