In English

Assembly and Characterization of Two-Dimensional DNA Nanostructures Using Synthetic Three-way Oligonucleotides

Calin Plesa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek