In English

Värmepump med luft-vatten som arbetsmedium

Joakim Vijil ; Anders Åsblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123221

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek