In English

Spillvärme från roterugn 6 på cementa AB i Skövde

Kauko Karppinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek