In English

Olika parametrars inverkan vid båttransport av hetvatten

Per-Olof Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980. 17 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek