In English

Mätning av små temperaturskillnader i en värmeväxlare

Lennart Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1980. 19 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek