In English

Värmetransport till pulvermaterial

Anders Hafstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1979. 18 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek