In English

Undersökning av alternativa möjligheter för tappvarmvattenuppvärmning i jordvärmepumpsystem

Ingemar Starke ; Magnus Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1979. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 123214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek