In English

Undersökning av möjligheterna att införa dieseldrivna värmepumpar i befintliga fjärrvärmecentraler.

Karen Munch
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1979. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123213

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek