In English

Uppbyggnad av experimentanläggning för jordvärmepump i laboratoriemiljö

Roland Pudas ; Sven Fahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1978. 35 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek