In English

Optimering av värmeväxlare för utvinning av spillvärme från svenska BP AB:s Raffinaderi i Göteborg för leverans av hetvatten till volvo Torslandaverken

Christer Tolergård ; Anders Jensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1978. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123209

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek