In English

Simulering av temperaturfält kring vertikala jordvärmerör

Ingegärd Broberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1978. 89 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek