In English

Investigation of limit drop size and pressure drop versus face velocity and liquid load through five different mist eliminators for vertical gas flow.

Per-Åke Franck ; Lars Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1978. 27 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123207

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek