In English

Överskottsånga och indunstning - Två undersökningar om värmeekonomi vid Värö Massafabrik

Per Garelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek