In English

Förbättring av ångpanneprocessen med hjälp av luft eller gasturbin - genomräkning av några olika alternativ.

Anders Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek