In English

Utredning av teknisk- och ekonomisk förutsättning för att generera mottryckskraft vid BP Raffinaderi i Göteborg.

Gunnar Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977. 23 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123195

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek