In English

Utredning rörande de tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekterna vid generering av mottryckskraft vid Berol Kemi AB i Stenungsund

Lennart Nilsson ; Sture Svengård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1977. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123194

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek