In English

Experimentell studie av hysteres hos köldmedium (R12) i en fallfilmsförångare.

Paul Carbol
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986. 28 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek