In English

Tillämpning av pinchtekniken på norsk Hydro Plast AB

Sven Wikdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek