In English

Energy study at BT Refinery Gothenburg - Sweden

Marie Lhotte
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986. 125 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek