In English

Heat transfer in a falling film evaporator

Francois Girodet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek