In English

Simuleringsmodell för flerstegs centrifugalkompressor med ledskenereglering

Anders Jönebratt ; Ulf Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123173

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek