In English

Energiteknik i U-länder - Soldrivet absorptionskylsystem i Ecuador

Annette Brodin ; Ulrika Bäckström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek