In English

En experimentell studie av värmeöverföring vid förångning av icke azeotropa blandningar i en vertikal fallfilmsvärmeväxlare.

Göran Havert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985. 10 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123168

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek