In English

En tillämpning av pinchtekniken på Aspa Bruk, Munksjö AB

Fredrik Sundaeus ; Torbjörn Westberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985. 25 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek