In English

En studie av kylvattensystemet vid norsk Hydro Plasts stenungsundsverk

Birgitta Dahte ; Lena Åhlby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984. 23 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 123163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek